Jak zaciągać pożyczki racjonalnie?

Wyliczenie domowego budżetu

Pula środków finansowych do dyspozycji w każdym miesiącu kreowana jest przez przychody każdego dorosłego członka gospodarstwa domowego, który pracuje lub pozyskuje przychód w inny sposób. Może on pochodzić z pracy na etacie, umów cywilnoprawnych, świadczeń z ZUS, z działalności gospodarczej, najmu prywatnego dochodów giełdowych i tym podobnych.

Planowanie budżetu domowego należy rozpocząć od wyliczenia, jaki przychód mamy do dyspozycji. Od niego bowiem będziemy odejmować koszty, ponoszone co miesiąc na różne kwestie takie jak utrzymanie mieszkania, jedzenie, rachunki za media, wydatki na edukację, rozrywkę i rekreację oraz na wiele innych rzeczy. Kiedy od przychodu miesięcznego odejmiemy stałe wydatki w określonej kwocie, pozostanie nam dochód do dyspozycji. Powinien on tworzyć tzw. poduszkę finansową, z której będzie można skorzystać w trudnych sytuacjach życiowych.

Niskie dochody wielu grup społecznych powodują jednak, że wielu Polaków w ogóle nie oszczędza. Aktualne statystyki podają, że w II kwartale 2017 roku oszczędności Polaków co prawda wzrosły o 18,3 mld zł, czyli o 1,4 proc. kwartał do kwartału i osiągnęły pułap 1,337 bln zł, ale nadal wielu z nas nie ma oszczędności.  Co trzeci Polak nie ma odłożonych pieniędzy na tzw. czarną godzinę. Jeśli taka nadejdzie, musi pozyskać środki finansowe z zewnętrznych źródeł.

Gdzie szukać pomocy finansowej?

Pieniądze można pożyczyć od znajomego, członka rodziny, od banku, firmy pożyczkowej czy na platformie pożyczek społecznościowych. Kryterium wyboru oferty jest zwykle cena pożyczki. Co ciekawe, w przypadku pożyczek pozabankowych udzielanych przez firmy pożyczkowe, mamy do czynienia z kredytem konsumenckim, o ile ich wysokość nie przekracza 255 550 zł, a zwykle tak właśnie jest. Dlatego klientowi przysługują takie same prawa co do ograniczeń kosztów pożyczkowych i możliwości rezygnacji z zaciągniętego zobowiązania, jak przy kredytach i pożyczkach bankowych.

Racjonalne zaciąganie pożyczek chwilówek poza systemem bankowym polega na solidnym rozpoznaniu ofert rynkowych i wyborze takiej, która jest najkorzystniejsza cenowo. Niskokwotowe chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są obecnie nawet w kilkanaście minut od chwili złożenia wniosku pożyczkowego, w trybie online lub stacjonarnym. Kwota pożyczki najczęściej jest przelewana bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy.

W celu skontrolowania, czy firma pożyczkowa działa legalnie, warto ją sprawdzić w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Już wkrótce, w połowie 2018 roku wszystkie legalne firmy pożyczkowe będą musiały się w nim znaleźć.

Przed podpisaniem umowy trzeba sprawdzić koszty pożyczki oraz ewentualne opłaty dodatkowe, które muszą być wymienione w umowie lub w tabeli opłat i prowizji.