Inwestycje w nieruchomości komercyjne - czy warto?

Wiele osób, w tym przedsiębiorców, słysząc o inwestowaniu w nieruchomości wyobraża sobie przede wszystkim zakup mieszkań lub domów celem przekazania ich na wynajem lub do dalszej odsprzedaży. Okazuje się jednak, że jednym z najbardziej dochodowych przedsięwzięć jest inwestowanie w nieruchomości o charakterze komercyjnym. Kiedy mówimy o nieruchomościach tego typu? Jakie korzyści mogą nieść ze sobą wspomniane inwestycje, a na co należy w ich kontekście uważać?

Czym są nieruchomości komercyjne?

Z nieruchomościami komercyjnymi najczęściej kojarzone są powierzchnie sklepowe, restauracyjne oraz biurowe. Inwestorzy, którzy chcieliby ulokować swój kapitał w tego typu nieruchomości, nie są jednak skazani tylko na powyższe rodzaje powierzchni z docelowym przeznaczeniem usługowym. W jakich przypadkach zatem mówimy o komercyjnym charakterze nieruchomości? Zaliczamy do nich między innymi:

 • budynki magazynowe
 • hale produkcyjne
 • biurowce i mniejsze powierzchnie biurowe
 • budynki przemysłowe
 • pawilony handlowe
 • powierzchnie sklepowe

Jak widać, możliwości lokowania środków w zakup nieruchomości komercyjnych są naprawdę spore. Potencjalni przedsiębiorcy mogą przyjąć nawet strategię inwestowania jedynie w takie nieruchomości, których przeznaczenie jest zbliżone do profilu ich działalności. Dzięki temu łatwiej będzie im nadzorować np. adaptację pomieszczeń pod planowane inicjatywy.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne - możliwe korzyści

Jeżeli inwestycja w nieruchomość komercyjną zostanie dobrze zaplanowana i przemyślana pod kątem opłacalności zwrotu, to zalety tego typu przedsięwzięcia mogą być nie do przecenienia. Zwolennicy inwestowania w komercję, jako jedne z najważniejszych korzyści płynących z tych inicjatyw podają:

 • Popartą zapisami w prawie skuteczność w ściąganiu należności od najemców. Jest to podstawowy czynnik odróżniający nieruchomości komercyjne od mieszkalnych, w przypadku których to najemca jest chroniony prawem.
 • Większą stopę zwrotu z inwestycji niż w przypadku nisko oprocentowanych lokat bankowych czy obligacji skarbowych.
 • Pasywny przychód z wynajmu, który stanowi jeden z najbardziej pożądanych sposobów uzyskiwania wpływów do budżetu, gdyż nie wymaga dodatkowego nakładu sił.
 • Lepsze warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego w porównaniu z hipotecznym, jeżeli inwestor potrzebuje dodatkowego finansowania w zakupie nieruchomości.
 • Trwałe zabezpieczenie inwestycji - nieruchomość jest bardziej “pewna” niż np. lokowanie kapitału na giełdzie.
 • Większa współodpowiedzialność najemcy lokalu za jego stan estetyczny i techniczny. Nieruchomość komercyjna wykorzystywana jest bowiem często w charakterze siedziby firmy, a co za tym idzie - również jej wizytówki.

Z pewnością nie są to wszystkie korzyści, jakie mogą płynąć z inwestowania w nieruchomości komercyjne. Trzeba mieć na uwadze takie czynniki, jak na przykład doskonała lokalizacja nieruchomości, która będzie niemal stuprocentowym gwarantem zysku. By móc cieszyć się jednak zakładanymi stopami zwroty, każdą inwestycję należy dokładnie przemyśleć i oszacować możliwe ryzyko.

Czy inwestowanie w nieruchomości ma jakieś minusy?

Choć w przypadku dobrze zaplanowanego zakupu lokalu z przeznaczeniem komercyjnym ryzyko całkowitego niepowodzenia inwestycji powinno być niewielkie, to szansa na to, że oczekiwany zysk będzie niższy od zakładanego istnieje zawsze. Jakie aspekty mogą przyczynić się do tego, że ulokowanie kapitału w powierzchnie komercyjne okaże się nieopłacalne?

Pierwszym takim czynnikiem jest oczywiście zbyt pochopna decyzja o zainwestowaniu w konkretną nieruchomość. Uleganie presji czasu, usilnym namowom sprzedawcy czy zapewnieniom o gwarancji zwrotu, to najkrótsza droga do rozczarowania. Oczywiście, zdarza się, że atrakcyjna oferta pozostaje taką jedynie przez krótki okres czasu, a inni inwestorzy tylko czekają na to, aby nas ubiec. Trzeba jednak pamiętać, że zakup nieruchomości to zazwyczaj inwestycja o sporej wartości, która często finansowana jest w części lub całości kredytem. To zbyt duża odpowiedzialność, aby pozwolić sobie na spontaniczne i nieprzemyślane lokowanie kapitału.

Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na rozczarowanie inwestora jest czas potrzebny na uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. Sytuacje, w których nieruchomość komercyjna stoi miesiącami niezagospodarowana nie są niestety odosobnionymi przypadkami. Na odpowiednich i wypłacalnych najemców (jeżeli dokonujemy zakupu pustej nieruchomości) niekiedy trzeba poczekać sporo czasu, co nie nie przełoży się bynajmniej na błyskawiczny zwrot z inwestycji. Lokowanie kapitału w niezasiedlone powierzchnie komercyjne może więc nie być dobrym rozwiązaniem dla niecierpliwych inwestorów. 

Ryzykiem obarczony jest także zakup lokalu z ukrytymi wadami. Inwestor decydujący się na nabycie nieruchomości komercyjnej zakłada zwykle, że będzie ona w dobrym stanie technicznym, a ewentualne prace do wykonania zostaną mu skrupulatnie wyłuszczone przed podpisanie umowy. Niestety, zdarza się tak, że środki przeznaczone na sam zakup nieruchomości mogą okazać się niewystarczające do uzyskania zwrotu z inwestycji. Jeżeli okaże się bowiem, że instalacja elektryczna grozi pożarem, a rury biegnące w ścianach są na granicy zużycia materiału, modernizacja lokalu może pochłonąć sporo dodatkowych środków.

Gdzie szukać ofert nieruchomości komercyjnych?

Niektórzy inwestorzy, ufając swojej wiedzy i doświadczeniu decydują się na samodzielne poszukiwanie lokalu komercyjnego pod inwestycję. Korzystają wówczas np. z serwisów ogłoszeniowych. Ci, którzy mają jednak mniejsze rozeznanie na rynku nieruchomości komercyjnych, powinni skorzystać z usług specjalistów w branży, jak choćby ekspertów portalu Social. Estate. Taka ostrożność w działaniu potrafi bowiem zapobiec nietrafionym inwestycjom, których koszt ogólny mógłby przerosnąć możliwości niektórych przedsiębiorców. Jeżeli zależy nam na maksymalnym zmniejszeniu ryzyka, warto skorzystać z pomocy osób posiadających wieloletnie doświadczenie w branży.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne to obecnie jeden z najlepszych sposobów na lokowanie kapitału. Zachowanie kilku podstawowych zasad, jak choćby skrupulatne zaplanowanie zakupu nieruchomości, pozwoli cieszyć się uzyskiwaniem pasywnego przychodu przy jednoczesnym dobrym zabezpieczeniu inwestycji.