Rozliczenie roczne PIT za 2017 osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Od wyboru formy opodatkowania (dokonanego w dniu rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie) zależy, czy przedsiębiorca będzie miał prawo do skorzystania z optymalizacji podatkowej przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT.  Mądry i dobrze przemyślany wybór metody rozliczania podatku od dochodów z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, daje możliwość zatrzymania “w kieszeni” a nie oddawania fiskusowi całkiem sporych pieniędzy. Jest to również okazja na skorzystanie z przysługujących w 2017 roku  podatkowym ulg i odliczeń od podatku oraz skorzystania z przywileju, jakim jest rozliczenie wspólnego PIT z małżonkiem. Od wyboru formy opodatkowania będzie także zależał rodzaj formularza podatkowego PIT, na którym będzie rozliczony podatek dochodowy przedsiębiorcy. Osoba rejestrująca działalność gospodarczą wybiera również w dniu rejestracji rodzaj opodatkowania przychodów, które będzie czerpała z tej działalności.

Możliwe są  trzy różne sposoby rozliczania podatku dochodowego od przychodów z firmy:

●     rozliczanie w oparciu o zasady ogólne i progresywną skalę podatkową (rozliczenie roczne składa się w urzędzie skarbowym na deklaracji podatkowej  PIT 36)

●     opodatkowanie liniowe przychodów z prowadzonej działalności (roczne rozliczenie podatku dochodowego na  formularzu PIT 36 L)

●     opłacanie  ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego (rozliczenie roczne na PIT 28

Rozliczenie roczne PIT za 2017 

z ulgą na cele badawczo - rozwojowe.Rozliczanie podatku firmy w oparciu o ogólne zasady, z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej jest korzystne w sytuacji, gdy podatnik ma spore wydatki związane z prowadzeniem firmy. Ta forma opodatkowania  daje mu możliwość zakwalifikowania wielu z nich  do kosztów uzyskania przychodu. Opodatkowanie na ogólnych zasadach daje podatnikowi (podczas rocznego rozliczania podatku dochodowego na PIT 36) możliwość rozliczenia PIT za 2017 rok  wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ta opcja opodatkowania daje również przywilej skorzystania z obowiązujących w tym roku i przysługujących podatnikowi  ulg  i odliczeń zarówno od dochodu jak i od podatku. Jedną z nich jest ulga na działalność badawczo - rozwojową (B+R). Jest to ulga, która z założenia służyć ma zachęceniu przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Właściciel mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, może odliczyć od uzyskanych w 2017 roku  dochodów wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością badawczo-rozwojową. Wykaz kosztów, które można zakwalifikować przy korzystaniu z ulgi B+R reguluje ustawa o PIT i CIT. Na początku 2017 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa, w której została poszerzona lista wydatków które można zakwalifikować do odliczenia od dochodu przedsiębiorcy jako wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Do katalogu tych wydatków wprowadzono koszty związane z uzyskaniem  patentu, a także praw chroniących wzór użytkowy. Jeśli samodzielne rozliczenie PIT 2017 jest zbyt skomplikowane, zwłaszcza dla młodego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, warto skorzystać z udogodnienia, jakim jest program do rozliczania PIT 2017. Przykładem dobrego, bezpiecznego i co roku aktualizowanego programu jest PITax.pl Łatwe podatki.

Rozliczenie roczne PIT za 2017 rok łatwiejsze w wersji online!

Nie wiesz, jak rozliczyć PIT, żeby skorzystać z przysługujących Ci ulg, zajrzyj tutaj ?. Program do rozliczania PIT 2017 uwzględni przysługujące odliczenia w rocznym rozliczeniu podatku i umożliwi przesłanie wypełnionej e-deklaracji do właściwego urzędu skarbowego. Darmowe programy służące do corocznego wypełnienia deklaracji PIT  i wyliczenia należnego urzędowi skarbowemu podatku, można znaleźć w Internecie na stronach www ministerstwa finansów oraz portalach tematycznie związanych problematyką podatkową. Wiele z tych programów ma wpisany na stałe w odpowiedniej rubryce numer KRS jednej z licznych organizacji pożytku publicznego. Jeśli użytkownik programu chce przekazać właśnie tej organizacji  1% swojego podatku, może skorzystać z tego rozwiązania. Są także programy, które wypełniają z podatnikiem PITy 2017 bez wpisanego numeru KRS. Podatnik, który prowadził w roku podatkowym 2017 działalność gospodarczą i wybrał jako formę opodatkowania zasady ogólne, swoje rozliczenie roczne PIT za 2017 rok powinien złożyć na formularzu PIT-36.  Ten formularz służy również do rozliczenia z fiskusem osobom, które uzyskały przychody ze stosunku pracy, wynajmu lokalu lub z tytułu prowadzonej działalności  poza granicami  Polski a także osoby, które rozliczają dochody osiągane przez małoletnie osoby. Elektroniczna metoda  rozliczenia rocznych dochodów  i wyliczenia należnego fiskusowi pozwala na oszczędność czasu, papieru i nerwów. W niespełna 10 minut program wskaże właściwy dla podatnika  PIT wraz z załącznikiem,  wyliczy kwotę podatku i zaproponuje możliwe odliczenia, w tym uwzględni przysługującą ulgę na cele badawczo - rozwojowe. PIT wypełniany online można również przesłać drogą elektroniczną na adres właściwego ze względu na zamieszkanie podatnika urzędu skarbowego. To oczywiście o wiele szybsza metoda, niż osobiste dostarczenie PIT do urzędu.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.