Więcej niż sentymentalna pamiątka – jak zarobić na starych walutach ?

Pojęcie denominacji doskonale zna każdy, kto pamięta moment wymiany waluty, kiedy z użytku wyszły dawne pieniądze, a w ich miejsce pojawiły się nowe o zupełnie innej wartości. Stare banknoty i monety znajdują się niemal w każdym w domu. Wiele osób postanowiło zachować je w ramach sentymentalnej pamiątki.

Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że na pieniądzach, które wyszły z użytku można zarobić, a dotyczy to nie tylko polskiej waluty. Wiele osób posiada także dawne banknoty w obcej walucie, które zostały po wycieczce zagranicznej. Skup starych banknotów, jak np. https://staragotowka.pl/, płaci gotówką za pieniądze, które wyszły z obiegu.

Wycofane, nie znaczy bezwartościowe

Każdy pieniądz ma swoją wartość, nawet taki, który wyszedł już z obiegu i nie stanowi środka płatniczego. Dotyczy to zarówno obcych walut, jak i naszej rodzimej. Banknoty i monety wycofane z obiegu w ramach denominacji, można było wymieniać w bankach na nowe jednostki płatnicze, nawet wiele lat po dokonaniu tego procesu. Wielu posiadaczy starych pieniędzy postanowiło je jednak zachować. W niektórych przypadkach okazało się to rozsądnym posunięciem, gdyż ich wartość kolekcjonerska znacznie urosła.

Stare banknoty nie stanowią jedynie sentymentalnej pamiątki, można na nich zarobić. Sprzedać można zarówno stare banknoty i monety, które podlegają wymianie w banku centralnym, który je wyemitował, jak i te, które wymienialne już nie są. W tym drugim przypadku stanowią one wartość numizmatyczną. Najwięcej można zarobić na tych pierwszych, które wciąż stanowią przedmiot obrotu w banku centralnym.

                

  

Wymiana obcych walut

Wśród obcych walut, które najczęściej wymieniane są na polskim rynku, największy odsetek dotyczy dawnych pieniędzy państw członkowskich Unii Europejskiej, które przeszły do strefy Euro i tym samym wycofały swoją dawną jednostkę płatniczą, jak np. Włochy czy Niemcy. Często przedmiotem obiegu bywają także wycofane z obiegu niektóre funty brytyjskie, jak np. banknot o nominale pięciu funtów z Georgem Stephensonem czy dziesięciu funtów z Charlesem Dickensem. Dawne dolary amerykańskie oraz korony słowackie cały czas podlegają wymianie. Zazwyczaj posiadamy je, jako pozostałość po wycieczkach.

Dolary i korony

Dolary amerykańskie, które wyszły z obiegu, zostały zastąpione nowoczesnymi banknotami, które posiadają o wiele lepsze zabezpieczenia. Nie ma możliwości ich sprzedaży za pośrednictwem polskich banków. Wymiana starych dolarów możliwa jest jedynie w skupie banknotów. Za wycofane amerykańskie pieniądze możemy otrzymać złotówki lub euro. Z początkiem 2009 roku, Słowacja przystąpiła do strefy euro, wycofując tym samym z obiegu swoją walutę.


Polacy często jeździli w słowackie Tatry, toteż wielu rodaków posiada jeszcze dawną walutę pochodzącą z tego kraju. Do stycznia 2014 roku centralny bank Słowacji wymieniał dawne pieniądze, które wyemitował. Obecnie nie prowadzi już wymiany. Jeżeli posiadamy korony słowackie wymiana możliwa będzie za pośrednictwem skupu starych pieniędzy na zasadzie zbycia numizmatów.