Design Thinking w biznesie, czyli kreatywne projektowanie rozwiązań dla klientów

Efektywna współpraca z klientem wymaga odpowiedniego podejścia obu stron. Wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, problemów i możliwości to klucz do sukcesu, dlatego warto „wejść w buty” klienta. Jak to zrobić? Pomóc w tym może Design Thinking, czyli myślenie projektowe, które pozwala tworzyć produkty i usługi w oparciu o głęboką analizę problemów i potrzeb drugiej strony.

Design Thinking – co kryje się pod tym pojęciem?

Design Thinking nie jest najnowszą metodą pracy, ale obecnie zyskuje coraz większą popularność. Koncepcja powstała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie w latach 80. i 90. pracowano z jej wykorzystaniem. Jednym z najważniejszych twórców tej myśli jest prof. David M. Kelley. To późniejszy założyciel IDEO – biura projektowego, które realizuje swoje projekty zgodnie z Design Thinking, m.in. dla Shimano, Apple i GE.

Design Thinking w biznesie to nic innego, jak sposób tworzenia produktów i usług w oparciu o wcześniej przeprowadzoną dogłębną analizę problemów, potrzeb i możliwości klienta. Pozwala to zaproponować rozwiązania „uszyte na miarę”, dzięki spojrzeniu na swoje działania z perspektywy klienta. Z tego powodu Design Thinking jest również nazywane Customer Journey.

Etapy Design Thinking

Design Thinking to proces, w którym można wyróżnić kilka najistotniejszych etapów. Przejście po kolei przez każdy z nich gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest zaoferowanie klientowi rozwiązania „uszytego na miarę”.  Wyróżnia się 5 etapów myślenia projektowego:

  1. Empatyzacja – polega na „wejściu w buty” klienta. Empatia jest bowiem bardzo ważna w procesie zrozumienia potrzeb i problemów drugiej strony. Empatyzowanie pozwala spojrzeć na swoje działania z innej perspektywy, jaką jest punkt widzenia klienta;
  2. Definiowanie problemu – to najważniejszy etap, który pozwala określić kierunek działań. Konieczne jest przeanalizowanie informacji zebranych podczas Empatyzowania oraz wyjście z ram i spojrzenie z innego punktu widzenia. Dzięki temu możliwe stanie się dostrzeżenie właściwego problemu. Definiując problem, warto wspierać się dodatkowymi technikami, np. „5 x dlaczego” czy mapowaniem problemu;
  3. Ideacja (Generowanie pomysłów) – podczas burzy mózgów zespół tworzy możliwie jak największą ilość pomysłów, które mogą służyć do rozwiązania zdefiniowanego problemu. Warto dzielić się nieszablonowymi, oryginalnymi, nawet najbardziej szalonymi pomysłami, ponieważ na tym etapie przyjmuje się, że nie ma złych rozwiązań, dlatego zaprezentowane koncepcje nie są oceniane ani krytykowane. Dopiero na koniec, kiedy już wszyscy podzielą się swoimi pomysłami, wspólnie wybierany jest jeden. Podczas tego procesu sprawdza się mapowanie samoprzylepnych karteczek z wypisanymi na nich pomysłami;
  4. Prototypowanie – na podstawie wygenerowanego pomysłu, buduje się prototyp. Chodzi o zwizualizowanie koncepcji, dlatego prototypem może być model zbudowany z różnych materiałów (papier, drewno, wykałaczki, makaron spaghetti), ale też storyboard czy rysunek ścieżki użytkownika, np. zakupowej;
  5. Testowanie – ostatni etap to testowanie prototypu w realnym środowisku, w którym pomysł ma zostać wykorzystany. Potrzebna przy tym jest pomoc i zaangażowanie wielu stron. Testowanie pozwala określić, czy dany produkt bądź usługa jest gotowy do wdrożenia. Pominięcie tego etapu Design Thinking często skutkuje brakiem efektów i odrzuceniem pomysłu, który w pierwszej chwili wydawał się dobry, jednak okazał się niewystarczający w zetknięciu z realnym środowiskiem – wymaganiami, oczekiwaniami i problemami.

Design Thinking w biznesie – dla kogo szkolenie?

Szkolenia z Design Thinking w biznesie kierowane są do każdego, kto z różnych powodów chce nauczyć się myślenia projektowego, a więc tworzenia oryginalnych rozwiązań w oparciu o dogłębną analizę potrzeb swojego klienta. W związku z tym, udział w szkoleniu mogą brać m.in. firmy, korporacje, ale też fundacje i szkoły, które chcą odejść od kopiowania pomysłów i znaleźć innowacyjne rozwiązania.

Na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/design-thinking,172/ można zapoznać się z jedną z ofert szkolenia z Design Thinking w biznesie, skierowaną m.in. do menedżerów i specjalistów ds. obsługi klienta oraz odpowiedzialnych za budowę i rozwój kultury innowacji, ale też do osób, które zarządzają i prowadzą wewnętrzne inkubatory przedsiębiorczości, członków zespołów, które realizują projekty B2B oraz B2C, a także do wszystkich tych osób, które szukają sprawdzonych i skutecznych metod, mogących wspierać rozwój biznesu.

Zalety Design Thinking

Udział w szkoleniu Design Thinking w biznesie to szansa na rozwój, ponieważ Customer Journey uczy:

  • diagnozowania prawdziwych potrzeb klienta oraz tworzenia realnych profili klientów (tzw. person),
  • określania słabych i mocnych stron poszczególnych produktów i usług, które zostały zaproponowane klientowi,
  • kreatywnego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy,
  • patrzenia na własny biznes – oferowane usługi, rozwiązania i produkty – z punktu widzenia klienta,
  • szybkiego tworzenia i testowania nowych rozwiązań, wspólnie z klientami.

Wszystko to jest możliwe do osiągnięcia dzięki zmianie perspektywy. „Wchodzenia w buty” klienta trzeba się nauczyć, aby myśleć projektowo i tworzyć rozwiązania, które będą w pełni odpowiadały potrzebom i możliwościom, uwzględniającym przy tym realne problemy i zagrożenia.

Cel metody Design Thinking

Głównym celem Design Thinking jest wygenerowanie konkretnego pomysłu – produktu bądź usługi, który będzie można wdrożyć w życie i który spełni potrzeby oraz oczekiwania klienta. Jednocześnie, zaproponowane rozwiązanie musi uwzględniać ewentualne przeszkody. Aby to wszystko było możliwe, wybrany w zespole ostateczny pomysł, musi zostać zaakceptowany przez klienta, być technicznie możliwy do wykonania oraz uzasadniony ekonomicznie. Spełnienie tych warunków jest jednoznaczne z powstaniem i wdrożeniem optymalnego rozwiązania dla swojego klienta.

 

Artykuł sponsorowany.