Przebieg wstępnego szkolenia BHP - Wszystko co musisz wiedzieć, żeby się nie stresować

Jeżeli zamierzasz podjąć pracę w nowym miejscu, prawdopodobnie czeka Cię szkolenie BHP. Jest to jeden z najważniejszych elementów pierwszych dni w pracy, ponieważ pracodawca nie może dopuścić Cię do wykonywania zawodu, jeśli nie posiadasz wymaganej wiedzy z zakresu znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Młodzi ludzie wielokrotnie zastanawiają się jak wygląda takie szkolenie - czy wiąże się z egzaminem, czy jest czasochłonne. odpłatne itp. W tym tekście postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości z zakresu szkoleń wstępnych BHP, żebyś nie musiał lub nie musiała się dłużej nad nimi zastanawiać.

 

 

Podstawowe informacje

 

Wstępne szkolenia BHP służą nabyciu przez nowego pracownika niezbędnych wiedzy i umiejętności do realizowania swoich codziennych obowiązków tak, by nie narażać zdrowia swojego i innych pracowników. Ich celem jest też zapoznanie osoby z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, a samo szkolenie dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. 

 

Zadaniem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z przepisami BHP zawartymi w:

 

-kodeksie pracy

-regulaminie pracy (choć nie w każdej firmie taki regulamin występuje)

-zasadach udzielania pierwszej pomocy

 

Instruktaż ogólny musi mieć miejsce przed podjęciem pracy i dopuszczeniem nowego pracownika do stanowiska. Odbywają go także uczniowie przyuczający się do zawodu, praktykanci i stażyści.

 

Instruktaż stanowiskowy natomiast nie dotyczy ogółu przepisów, tylko konkretnie stanowiska na którym dany pracownik będzie pracował. Celem szkolenia stanowiskowego jest zaznajomienie pracownika ze wszystkimi zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które wynikają bezpośrednio z jego stanowiska pracy. Instruktaż stanowiskowy składa się z kilku etapów: wstępna rozmowa pracownika z przełożonym (np. kierownikiem działu), prezentacja pracownikowi wszystkich zadań, jakie będzie musiał wykonywać na stanowisku w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa, pierwsze, testowe odbycie swoich obowiązków przez pracownika, a w końcu jego samodzielna praca pod obserwacją instruktora. 

 

Instruktaż stanowiskowy zwieńczony jest sprawdzianem weryfikującym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby pracownik został dopuszczony do wykonywania czynności zawodowych, musi zdać go pozytywnie. To, jak długa trwa instruktaż stanowiskowy jest ściśle powiązane z charakterem wykonywanej pracy, z dotychczasowym stażem pracownika oraz 

z zagrożeniami, jakie wynikają ze stanowiska.

 

Szkolenia wstępne BHP - dokumentacja

 

Każdy pracownik, który odbył i pozytywnie przeszedł wstępne szkolenie BHP, powinien dostać oficjalne potwierdzenie i adnotację w aktach osobowych. Oświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia wstępnego zawiera następujące dane:

 

-dane osobowe pracownika (imię i nazwisko)

-miejsce i datę odbycia szkolenia

-podpis pracownika

 

Powyższe oświadczenie powinno zostać uzupełnione o wpis do akt osobowych pracownika: pracodawca powinien zadbać o wypełnienie, a następnie umieścić w nich “kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP”.