Księga wieczysta - co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zakup nieruchomości jest odpowiedzialną decyzją, gdyż wiąże się z dużym wydatkiem finansowym. Dlatego -  przed dokonaniem transakcji – konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego wybranej nieruchomości, takiej jak mieszkanie, dom czy też działka. W tym celu należy zapoznać się z treścią prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Sprawdź na co zwrócić uwagę w poszczególnych działach KW.

Wszystkie księgi wieczyste posiadają taką samą budowę. W praktyce są one podzielone na działy. Co znajdziemy w konkretnych działach?

Dział I-O

To dział, w którym znajdziemy informacje o lokalizacji mieszkania, jego przeznaczeniu i rodzaju znajdujących się w nim pomieszczeń. Dział I-O pozwala na sprawdzenie czy zapisany w KW adres pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Ponadto umożliwia weryfikację powierzchni i ilości pomieszczeń. Znajdziemy tu również wpisy dotyczące pomieszczeń przynależnych, takich jak komórka lokatorska.

Dział II

Dział II powinien zainteresować przede wszystkim kupujących, którzy mają wątpliwości co do praw posiadanych przez domniemanego właściciela. Znajdziemy tu bowiem informacje o danych wspomnianego właściciela, takie jak imię i nazwisko czy też numer PESEL. Warto dodać, że jeśli dana nieruchomość stanowi własność więcej niż jeden osoby, fakt ten również zostanie odnotowany w opisywanym dziale.

Dział III

W tym dziale umieszczane są informacje dotyczące ewentualnych praw i roszczeń, jakie przysługują osobom trzecim np. służebności osobistej obciążającej nieruchomość, co jest równoznaczne z zakupem mieszkania posiadającego… dożywotniego lokatora. W związku z powyższym koniecznie bardzo dokładnie przeanalizujmy wspomniany dział i – w razie wątpliwości – nie wahajmy się poprosić o pomoc profesjonalnego prawnika.

Dział IV

Dział IV poświęcony jest hipotekom. Jeśli więc hipoteka obciąża daną nieruchomość, wówczas fakt ten zostanie odnotowany właśnie w dziale IV. Znajdziemy tu dane dotyczące zarówno samego rodzaju hipoteki, jak i sumy czy nawet waluty. Należy pamiętać, iż wspomniana hipoteka obciąża nie właściciela, a daną nieruchomość. Oznacza to, że decydują się na zakup mieszkania z hipoteką automatycznie nabywamy również ciążący na nim dług, który zmuszeni będziemy pokryć.

Warto dodać, iż zawarte powyżej informacje stanowią jedynie skromny wstęp do tematu ksiąg wieczystych. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób czytać księgi wieczyste lub też jak dotrzeć do konkretnej księgi znając jedynie adres nieruchomości czy też numer działki, znajdziesz na stronie Ksiegi-wieczyste.org.

Foto: Fotolia