Bezpłatne szkolenie dla pracowników kontrahenta, czy należy wystawić za nie uczestnikom PIT 11?

Firma produkująca specjalistyczne maszyny zaproponowała swojemu kontrahentowi bezpłatne szkolenia dla jego pracowników z zakresu ich obsługi. Czy w takiej sytuacji u pracowników kontrahenta biorących udział w kursie powstaje przychód? Czy firma organizująca szkolenie ma w związku z tym obowiązek wystawienia osobom w nim uczestniczącym PIT 11?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych za przychody podatnika będącego osobą fizyczną uzyskane w danym roku kalendarzowym należy uznać pieniądze, wartości niematerialne i prawne oraz wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, w tym także tych w naturze. Oznacza to, że za przychody należy uważać zarówno pieniężne, jak i niepieniężne świadczenia przekazane na rzecz danej osoby kosztem innego podmiotu.  

Przy ocenie tego, czy świadczenie dokonane na rzecz osoby fizycznej  w opisanej wyżej sytuacji stanowi dla niej przychód, warto wspomóc się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2014 roku. Zgodnie z nim za przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń na jego rzecz powinny zostać uznane świadczenia, które spełniają łącznie trzy warunki:

- pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie,

- to pracownik, a nie pracodawca czerpał z nich korzyści,

- korzyści te są wymierne i przypisane do konkretnej osoby.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, można uznać, że po stronie pracownika nie powstaje przychód, ponieważ kryterium korzyści majątkowej dla pracownika nie zostało spełnione. W związku z tym kontrahent organizujący szkolenia nie ma obowiązku wystawić dla osób w nim uczestniczących PIT 11.

Jedną z pierwszych czynności po podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy powinien być wybór biura rachunkowego. Od jakości współpracy z wybraną jednostką w dużej mierze zależy sukces przedsiębiorstwa. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i z przyjemnością wspieramy młode firmy. Nasi pracownicy mają duże doświadczenie i nieustannie śledzą zmieniające się przepisy polskiego prawa podatkowego, dzięki czemu zawsze mogą pomóc w wybraniu odpowiedniego rozwiązania. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, odwiedź nasze Biuro rachunkowe na Wilanowie.