Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat inwestycji strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane to mniej lub bardziej skomplikowane wehikuły inwestycyjne. Sprawdź, na czym dokładnie polega istota inwestycji strukturyzowanych i jak można lokować w nich środki.

Każdy produkt strukturyzowany składa się z tzw. instrumentów bazowych, których zachowanie wpływa na ostateczny poziom zysków inwestora. Tymi instrumentami mogą być aktywa notowane na rynku kapitałowym, walutowym, pieniężnym, towarowym oraz surowcowym, a także indeksy giełdowe czy nieruchomości. Co ważne, inwestycje strukturyzowane bazują najczęściej na dwóch lub więcej aktywach, ale można spotkać też takie, które opierają się tylko na jednym instrumencie, na przykład złocie lub wybranym indeksie akcyjnym. Emitenci takich produktów nierzadko korzystają przy tym z mechanizmu dźwigni finansowej, znanego z rynku opcji czy kontraktów terminowych, który znacznie zwiększa zarówno potencjał zysku, jak i ryzyko inwestycji.

Istota inwestycji strukturyzowanych

W praktyce, istota praktycznie każdego produktu strukturyzowanego polega na tym, że jego emitent dzieli ulokowane przez inwestora środki na dwie, określonej wielkości części – bezpieczną oraz inwestycyjną. Ta pierwsza jest znacznie większa i wynosi najczęściej ok. 70 do nawet 90 proc. wpłaconej kwoty. Część inwestycyjna daje natomiast możliwość generowania zysku – to właśnie ją inwestują specjaliści zatrudnieni przez emitenta produktu. Jeśli dokonywane przez nich inwestycje zakończą się niepowodzeniem, inwestor uzyskuje zwrot ustalonej części lub całość ulokowanych środków.

Co oczywiste, oferty zapewniające 100-procentową gwarancję zwrotu pieniędzy odznaczają się znacznie mniejszym potencjałem zysku niż te, w przypadku których występuje jedynie częściowa ochrona kapitału. Ważny jest przy tym fakt, że niezależnie o których z nich mowa, produkty są emitowane na z góry określony czas (najczęściej 2-4 lata) i po jego upływie po prostu przestają istnieć.

Produkty strukturyzowane – na co trzeba zwrócić uwagę przed inwestycją?

Ponieważ podmioty tworzące produkty strukturyzowane mają dużą swobodę w zakresie kształtowania ich konstrukcji, zawsze należy uważnie zapoznać się ze szczegółami danej oferty. Najważniejszą kwestię jaką trzeba dokładnie przeanalizować, stanowi oczywiście zasada działania produktu.

Niekiedy zasada działania jest bardzo prosta i polega na przykład na tym, że inwestor uzyskuje stopę zwrotu równą wzrostowi ceny instrumentu bazowego w określonym czasie. Częściej jest jednak tak, że ma on ustalony udział w jego wyniku (tzw. współczynnik partycypacji). Inaczej mówiąc, jeśli wartość aktywów bazowych wzrośnie np. o 20 proc., a współczynnik partycypacji sięga 90 proc., to stopa zwrotu inwestora wyniesie 18 proc. (90 proc. z 20 proc). W praktyce jednak, specyfika części produktów strukturyzowanych jest znaczniej bardziej skomplikowana – można zarabiać również na spadkach kursu instrumentów bazowych, albo w sytuacji, gdy znajdzie się on w określonym przedziale wartości.

Wybierając inwestycję strukturyzowaną trzeba też zwrócić uwagę na czas trwania inwestycji oraz ewentualne konsekwencje jej przedterminowego zamknięcia, a także występujące opłaty i poziom gwarancji wpłaconego kapitału. Należy również sprawdzić, czy polega ona na jednorazowej wpłacie środków, czy też wymagane są regularne wpłaty kapitału.

Jak inwestować w instrumenty strukturyzowane?

Poszczególne inwestycje strukturyzowane nie są na stałe udostępnione w ofercie emitentów. Ci ostatni, wypuszczają swoje produkty raz na jakiś czas, dając możliwość ich nabycia w ramach tzw. subskrypcji publicznej. Po ogłoszeniu zapisów, klienci mają kilka tygodni lub miesięcy na podjęcie decyzji o ewentualnym zainwestowaniu środków.

Warto dodać, że osoby korzystające z usług bankowości prywatnej, np. eliteprivatebanking (szczegóły oferty na: https://www.eliteprivatebanking.pl/#/pomnazanie-majatku/inwestycje-strukturyzowane), mają dostęp zarówno do produktów oferowanych w ramach subskrypcji publicznej, jak i tych z oferty private placement, kierowanej do wąskiego grona inwestorów. 

 

Artykuł sponsorowany.