Co powinna zawierać umowa pożyczki i na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania?

Na polskim rynku funkcjonuje kilkadziesiąt różnych instytucji finansowych, w których można pożyczyć niezbędne środki. Ponieważ każda z nich indywidualnie ustala zasady działania i warunki spłaty oferowanych produktów, zawsze konieczne jest uważne przeanalizowanie treści umowy pożyczki. To właśnie w tym dokumencie znajdują się zapisy, które dokładnie regulują wszelkie kwestie istotne zarówno dla instytucji finansującej, jak i pożyczkobiorcy.

Umowa pożyczki może dobrze zabezpieczać interesy obydwu stron transakcji, ale tylko pod warunkiem, że zawiera ściśle określony zestaw elementów. Jakie zapisy bezwzględnie powinny się w niej znaleźć? Na które z nich klient powinien zwrócić szczególną uwagę? Poniżej wyjaśniamy, jak bezpiecznie i korzystnie pozyskać pieniądze od firmy pożyczkowej.

Objaśnienie najważniejszych terminów

RRSO, odsetki, stopa referencyjna NBP – w każdej umowie pożyczki znajduje się sporo pojęć z zakresu finansów, których znaczenie może być dla części klientów niejasne. Dlatego pożyczkodawca powinien zadbać o zamieszczenie w niej słowniczka, zawierającego definicje wszystkich trudniejszych terminów. W ten sposób ułatwi klientowi zrozumienie swojego produktu, a przy tym uchroni go przed ewentualnym rozczarowaniem, które mogłoby się pojawić już po zaciągnięciu zobowiązania.

Kwota pożyczki i termin spłaty

Dzięki chwilówkom można pożyczyć nie więcej niż 2000-3000 złotych na 30 lub 60 dni, dzięki zwykłym pożyczkom ratalnym – nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych na okres kilku lat. Niezależnie o którym produkcie mowa, parametry te muszą zostać jednoznacznie określone w umowie. W zależności od rodzaju produktu, powinny znaleźć się w niej konkretne daty płatności rat lub termin spłaty całego zobowiązania. Dobrze, jeśli określa ona dodatkowo, czy pożyczkobiorca może uregulować zadłużenie przed terminem i czy odzyska w tym wypadku choćby część kosztów za niewykorzystany okres.

Koszty pożyczki

Z największą uwagą należy przeanalizować zwłaszcza fragment poświęcony kosztom pożyczki. Musi on jasno określać, ile pożyczkobiorca zapłaci za pożyczenie pieniędzy i jakie pozycje będą składały się na całkowity koszt takiej operacji. Poza odsetkami i prowizją za udzielenie finansowania, może pojawić się tutaj również opłata operacyjna czy składka na ubezpieczenie. Co ważne, wszystkie występujące koszty powinny być zsumowane i przedstawione w umowie pożyczki w postaci RRSO – rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W praktyce, to właśnie ten ostatni parametr pozwala ocenić faktyczną atrakcyjność danej oferty pożyczkowej.

Konsekwencje nieterminowej oraz braku spłaty zadłużenia

Istotne zapisy zawarte są również w części umowy, która reguluje konsekwencje nieterminowej lub braku spłaty pożyczki. Można dowiedzieć się z niej, po jakie instrumenty sięgnie w takim wypadku pożyczkodawca i jakie będą koszty ich zastosowania. Nierzetelny dłużnik musi liczyć się przede wszystkim z naliczeniem odsetek karnych za zwłokę w płatności oraz opłatami za monity. W umowie znajdzie też informację o tym, jakie będą następstwa zwlekania ze spłatą mimo wezwań do zapłaty.

Wydłużenie okresu spłaty

Część firm pożyczkowych udostępnia możliwość wydłużenia pierwotnie ustalonego terminu spłaty pożyczki. To duże udogodnienie, ale trzeba pamiętać, że praktycznie zawsze wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. W umowie pożyczki, poza wysokością tej opłaty, pożyczkodawca powinien też wskazać o ile jest skłonny przesunąć termin spłaty i ile razy klient może skorzystać z takiej opcji.

Wzór umowy pożyczki

Każda firma pożyczkowa zamieszcza w udostępnianej umowie wszystkie powyższe elementy. Ważne jednak, aby były one w sposób jasny i czytelny objaśnione. Przykładowy wzór umowy pożyczki, która dobrze chroni interesy pożyczkobiorcy i klarownie informuje o wszelkich kwestiach związanych z produktem, można znaleźć między innymi na https://www.euroloan.pl/owu. Dokument firmy Euroloan zawiera również inne istotne, nieprzedstawione w artykule pozycje, które w praktyce również powinny znaleźć się w dobrej umowie pożyczki.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Klienci zainteresowani wsparciem finansowym banków i firm pozabankowych muszą mieć świadomość faktu, że to przede wszystkim umowa pożyczki służy rozwiązywaniu ewentualnych spornych sytuacji z pożyczkodawcą. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie wątpliwości jakie pojawią się podczas jej lektury od razu zgłosić konsultantowi instytucji finansującej. Klient powinien złożyć podpis na takim dokumencie tylko pod warunkiem, że w pełni rozumie i akceptuje wszystkie jego zapisy.

 

Artykuł sponsorowany.