Wycena przedsiębiorstwa - jak oszacować wartość swojej firmy?

Jednym z istotnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest wycena jego wartości. Proces wyceny firmy można zlecić profesjonalnemu zespołowi, który w fachowy sposób oceni, ile tak naprawdę warta jest konkretna firma. Można również samodzielnie podjąć się wyceny wartości swojej spółki, używając konkretnych metod z wykorzystaniem odpowiednich danych. Sprawdź, jak oszacować wartość swojej firmy i co wpływa na jego wycenę?

Wycena przedsiębiorstwa - co to jest i kiedy się ją przeprowadza?

Wycena przedsiębiorstwa to szereg czynności, które prowadzone są w celu ustalenia faktycznej wartości danego podmiotu gospodarczego. Jeśli posiadamy odpowiednie dane (finansowe oraz pozafinansowe) możemy użyć wybranej metody wyceny, dzięki czemu uzyskamy odpowiedź na pytanie, czy warto wykupić udziały w danej spółce, jaką cenę zaproponować przy transakcji przejęcia lub fuzji, ewentualnie czy spółka posiada odpowiednią zdolność kredytową. Często wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest, aby przedstawić zabezpieczenie zadłużenia lub jest to wymagane z mocy prawa, np. przy zmianie formy prawnej spółki.

Metody wyceny wartości firmy i czynniki wpływające na jej wartość 

Wybór najlepszej metody wyceny to ważny aspekt, który ma istotny wpływ na końcowy rezultat. Wśród najczęściej stosowanych metod wymienia się: 

  • metody majątkowe
  • metody dochodowe
  • metody porównawcze

Przy wyborze metody należy uwzględnić wiele czynników, np. specyfikę działalności danej firmy, branżę w jakiej działa przedsiębiorstwo, a także perspektywy rozwoju i strategie konkretnego sektora gospodarki. Ilość posiadanych aktywów również ma wpływ na dobór metody wyceny. Dodatkowo przy szacowaniu wartości firmy często bierze się pod uwagę pozafinansowe informacje, m.in. jakość kadry zarządzającej, a także strukturę zatrudnionych osób w firmie, z podziałem na różne kryteria. W artykule Jakie czynniki wpływają na wycenę przedsiębiorstwa? znajdziemy opis pozostałych elementów, które mają znaczenie przy szacowaniu wartości firmy.

Etapy procesu wyceny wartości przedsiębiorstwa

Pierwszym etapem przy wycenie wartości przedsiębiorstwa jest postawienie pytania, w jakim celu przeprowadza się wycenę firmy. Ten etap jest niezwykle istotny, ponieważ poprawnie przedstawiony cel wyceny i wybrana później metoda wyceny gwarantują prawidłowy wynik. Nie wszystkie metody wyceny nadają się przykładowo do szacowania wartości spółki przeznaczonej na sprzedaż. Przy sprzedaży najprawdopodobniej osoba odpowiedzialna za wycenę wybierze wartość rynkową, natomiast przy likwidacji przedsiębiorstwa to wartość likwidacyjna będzie najbardziej odpowiednią kategorią, by określić ile jest warta firma.

Drugi etap wyceny

Drugi etap to zazwyczaj zbieranie potrzebnych informacji. Aby wycena spółki mogła być rzetelna i kompletna, potrzebne są informacje o firmie, specyfice jej działania, itp. Następnie przygotowuje się zebrane dane w całość, ponieważ w kolejnym etapie poddawane będą one szczegółowej analizie. W tym etapie ocenia się kondycję całej branży, analizuje trendy w gospodarce oraz ostatecznie na podstawie zebranych danych i przy użyciu wybranej metody przygotowuje się wycenę spółki.