Przyszłość polskiej energetyki - rozwiązania Polskiego Funduszu Energetycznego

INNOWACJA, EKSPANSJA I INTEGRACJA
TO NAZWA NASZEJ GRY, KTÓRĄ NAZYWAMY BIZNESEM

O JUŻ OSIĄGNIĘTYCH SUKCESACH, PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ, NOWYCH PRODUKTACH W OFERCIE I SILE MARKI ROZMAWIALIŚMY Z ROBERTEM ZAGOŻDŻONEM, ZAŁOŻYCIELEM POLSKIEGO FUNDUSZU ENERGETYCZNEGO FIZAN.

Na początku chcielibyśmy pogratulować zdobytych nagród. Ostatnie z nich to statuetka w kategorii „Innowacja roku” w konkursie Liderzy Świata Energii zdobyta podczas konferencji energetycznej EuroPOWER 2017 oraz Medal Europejski za usługę spełniającą standardy europejskie – obie nagrody zostały przyznane za produkt WeEnergy.

Robert Zagożdżon: Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich, dzięki którym ten innowacyjny sposób podejścia do potrzeb klienta został przekuty w sukces. WeEnergy to produkt dla firm, który wpisuje się w naszą wizję pionowej integracji holdingu Investment Union S.E. obejmującą wytwarzanie, dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej. Nagrody przyznawane przez ekspertów świadczą o profesjonalizmie naszego teamu i zaufaniu rynku do naszych produktów. Innowacje, rozszerzanie oferty, integracja w podejściu do biznesu, pracowników i klientów to cel, do którego nieustannie dążymy.

Nagrody i wyróżnienia zobowiązują. Jaki jest pański przepis na sukces?

Sukcesy i nagrody zobowiązują do odpowiedzialności i wytwarzają jeszcze większą presję w dążeniu do doskonałości, ale to produktywność jest tym największym motywatorem. Od samego początku, odkąd powstały Energia dla Firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A., jesteśmy liderem w swoich dziedzinach – pionierem wśród alternatywnych dostawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i biznesu. Dbamy o to, żebyśmy byli wyzwaniem sami dla siebie i nieustannie szukali nowych rozwiązań.

Innowacja w tym co robimy, ekspansja na nowe obszary rynku, integralność w podejściu do siebie i świata zewnętrznego, to są główne źródła sukcesu, na które stawiamy. Uczymy ludzi w firmie przedsiębiorczości, pokazujemy im jak zintegrować wszystkie obszary życia – w ten sposób dążymy do coraz bardziej ewolucyjnego celu. W ten sposób zarządzamy coraz bardziej świadomie i to uważam za najistotniejszy aspekt „przepisu na sukces”.

Rozwój to ciągłe zmiany. Jak kształtuje się struktura biznesu?

Najważniejsze były integracja Energii dla Firm S.A. i Energetycznego Centrum S.A. pod sztandarem Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN oraz Polski Fundusz Innowacji S.A., które pomagają nam wejść w nowe sektory rynku i poszerzyć portfolio. Polski Fundusz Energetyczny FIZAN na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy osiągnął stopę zwrotu 30,26%. Naszym głównym celem jest efektywność energetyczna, którą uzyskamy poprzez kompleksowe rozwiązania opierające się na fotovoltaice i magazynach energii, nowoczesnej dystrybucji, efektywnych rozwiązaniach w branży ciepłownictwa czy tworzeniu klastrów energetycznych.

Co oznacza dla Państwa wejście w wytwarzanie energii elektrycznej albo w segment jej dystrybucji?

Sprzedajemy rozwiązania, które są źródłami energii rozproszonej, czyli fotovoltaikę. Poprzez projekt WeEnergy chcielibyśmy powiązać je w jedną wielką wirtualną elektrownię. Dla tych, którzy wykorzystują magazyny energii, chcielibyśmy stworzyć rozwiązania, które pomogą im uniezależnić się od sieci dystrybucji energii. Z kolei tym, którzy wybiorą tradycyjne rozwiązania, chcemy zaproponować lokalne sieci dystrybucji energii elektrycznej o niskim napięciu. Dzięki temu będziemy wytwarzać, dystrybuować i sprzedawać energię. Koncentrujemy się tutaj głównie na osiedlach mieszkaniowych, specjalnych strefach ekonomicznych, obiektach przemysłowych i galeriach handlowych.

Wspomniał Pan też o ciepłownictwie i klastrach energetycznych jako nowych rynkach, na których Energia dla firm chce zaistnieć.

Tak. Zawsze podkreślam, że sukces wynika z decyzji podobnych do wszystkich innych, które podejmujemy w życiu – sami wybieramy wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć, i określamy nasze priorytety, co oznacza, że możemy świadomie wybrać swoją przyszłość. My staramy się płynąć z nurtem rzeki, realizować zamierzenia polityki energetycznej kraju i całej Europy. Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robimy. Warto pamiętać, że klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii. I tu właśnie przychodzimy z bogatą ofertą rozwiązań energooszczędnościowych.

Jakich innych innowacji możemy jeszcze się spodziewać?

Najnowszym projektem Polskiego Funduszu Energetycznego jest technologia SCAT i SCAT REXCIT implementowana przez Polski Fundusz Innowacji od firmy Blue Boson S.E. Polega ona na zwiększeniu efektywności systemu grzewczego w elektrowniach, ciepłowniach, hutach itp. nawet o 25% - podobny również efekt osiąga się w wypadku chłodzenia wody. To wszystko dzięki zmianie struktury media na wejściu. Urządzenia zmienia strukturę mediów na wszystkich poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym. Istotą technologii jest osiągnięcie zmian energetycznych i siłowych w samej cząsteczce oraz pomiędzy cząsteczkami na dwóch stopniach. Wygenerowany poziom oszczędności sam w sobie jest rewolucyjny i może przynieść niebywałą zmianę w podejściu do rozwoju sektora energetycznego. Oszczędzamy także na opłatach emisyjnych. Brak jasnej strategii dla energetyki, dylemat czy powinniśmy pójść drogą wspierania OZE czy też rozwoju energetyki jądrowej, stwarza pole działania dla naszej technologii, które ogranicza przy okazji emisje groźnych dla nas związków, a w efekcie końcowym chrońmy nasze środowisko naturalne. Sama technologia spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony specjalistów podczas corocznych konferencji energetyków w Bełchatowie i ciepłowniczej w Międzyzdrojach. Spotkania z potencjalnymi klientami potwierdzają naszą opinię o potencjale technologii i pozwalają na budowanie szerokiego portfela partnerów i klientów.

Wszystko to powoduje, że rozwiązanie Blue Boson może przynieść niebywałą rewolucję w naszym przemyśle i potwierdzić nasze pionierskie i pełne odwagi zaangażowania podejście we wszystkich obszarach życia. Zmiany, a szczególnie zmiany technologiczne, są dzisiaj na porządku dziennym a my chcemy być pionierami tych zmian.

Aspekt środowiskowy jest bardzo ważny, ale co z kwestią dyrektyw unijnych?

Nasze rozwiązania w pełni opowiadają na wyzwania stawiane przez pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 roku. Przypomnę, że dokumenty wchodzące w skład pakietu skupiają się na trzech kluczowych celach czyli: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawności energetycznej Unii Europejskiej. Polski Fundusz Innowacji przychodzi z rozwiązaniem, które ma w sobie potencjał wypełnić postanowienia art. 7 dyrektywy 2012/27/UE, która wprowadza obowiązek ustanowienia przez każde państwo członkowskie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej lub do zastosowania alternatywnych środków w celu osiągnięcia określonej docelowej wielkości oszczędności energii wśród odbiorców końcowych. Warto już teraz nawiązać z nami współpracę i zadbać o kompleksowe, odpowiednie narzędzia, które pozwolą wypełnić stawiane wymogi pakietu 3x20, a tym uniknąć kar związanych z dyrektywami zanim będzie za późno i dla firm i dla środowiska naturalnego. To ewolucyjny cel i misja dla nas.