Chwilówki i kredyty. Co to jest wpis w ZBP i wpis w BIK?

Chwilówki dostępne są dla wielu osób, ale nie dla wszystkich. Podstawą do ubiegania się o kredyt lub chwilówkę jest pozytywna historia kredytowa. Sprawdzając ją, banki i firmy pożyczkowe upewniają się, czy posiadamy wpis w ZBP i wpis w BIK. Co oznaczają te skróty i na co wpływają?

Co to jest wpis w ZBP i wpis w BIK?

Choć chwilówki są bardzo popularne, nie oznacza to, że każdy może je wziąć. Firmy pożyczkowe coraz częściej proponują takie rozwiązania, jak chwilówka „do ręki”, czy też chwilówka bez wiarygodności, jednak trzeba wówczas być bardzo ostrożnym. Możliwe, że w zamian za teoretyczny brak weryfikacji klient otrzyma dużo wyższe oprocentowanie pożyczki. Oczywiście istnieją też firmy pożyczkowe, które nie tylko nie pobierają wyższego oprocentowania, ale również oferują pierwszą chwilówkę zupełnie za darmo (przykładem może być łatwa pożyczka online w Kuki)!

Do dwóch najpopularniejszych metod weryfikacji klienta należą tzw. bazy w ZBP i bazy w BIK. ZBP to skrót od Związku Banków Polskich, czyli organizacji pozarządowej skupiającej większość banków komercyjnych. Z kolei BIK to Biuro Informacji Kredytowej. W bazach tych gromadzone są dane osób, które posiadają zadłużenie. Na etapie sprawdzania wiarygodności finansowej bank lub instytucja pożyczkowa udzielająca np. chwilówki bardzo często korzysta z obydwu baz.

Na co wpływa nasze nazwisko w bazach ZBP i BIK?

Osobie, która posiada wpis w ZBP lub wpis w BIK trudniej będzie otrzymać kredyt lub pożyczkę. Im mniej długów posiadamy, tym łatwiej otrzymamy pożyczkę. Z drugiej strony każde zadłużenie jest inne. W bazach ZBP i BIK widoczny jest charakter i rodzaj naszego zadłużenia. Wprawdzie wpis w ZBP i wpis w BIK ma wpływ na decyzję o otrzymaniu pożyczki lub kredytu, jednak pamiętajmy, że mając kredyt spłacany regularnie, jesteśmy bardziej wiarygodni w oczach innej firmy pożyczkowej, niż gdybyśmy zalegali ze spłatą nawet mniejszego zobowiązania.

Jak usunąć wpis w ZBP i wpis w BIK?

Często można spotkać się z pytaniem, jak usunąć wpis BIK lub wpis ZBP? Niestety, procedura usunięcia swoich danych z tych baz może odbyć się jedynie poprzez całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia. Po spłacie zadłużenia należy wystosować pismo do ZBP i BIK z prośbą o usunięcie danych. Na rozpatrzenie naszego wniosku ww. instytucje mają do 30 dni roboczych. Na stronach internetowych ZBP i BIK można znaleźć formularze, które powinny zostać dołączone do wniosku. Warto załączyć dowód z banku lub firmy pożyczkowej, potwierdzający spłatę zadłużenia. Dzięki temu następne pożyczki będą dla nas nie tylko dostępne, ale również tańsze.